Natuurhistoricus en Fotograaf

Natuurlijke Historie

In 2005 begon Rypke Zeilmaker als ZZP-wetenschapsjournalist & Fotograaf met natuurhistorische en wetenschaps-journalistieke reportages voor de mainstream-media in Nederland en België, van NRC Handelsblad, Het Parool en De Standaard, tot Trouw, Financieele Dagblad en later ook Elsevier Weekblad, magazines als EOS en NWT.

De huidige rol als natuurhistoricus en auteur is vooral van didactische aard, de ambitie was nooit om mediafiguur te zijn maar de jacht naar kennis van en over de natuur, onze herkomst.  En om anderen in die zoektocht naar ‘begrip van de natuur’, inclusief de menselijke natuur op weg te helpen in die korte tijd dat we leven mogen…

 In 2010 kwam bij de publicaties het WWW. als co-oprichter van het weblog Climategate.nl met broeders in het Goede Hajo Smit en Marcel Crok. De klimaatjournalist Crok werkte aan zijn boek ‘De Staat van het Klimaat’ (Uitgeverij Paradigma 2010), waar Zeilmaker het zesde hoofdstuk voor schreef over de biologie van de klimaat-‘discussie’.

Coproductie met Marcel Crok

Een wetenschapsjournalistiek hoofdwerk vormen de twee E-books ‘Biodiversiteit, Massa-uitsterven of Massahysterie’ (2015, Stichting MW&B) met Marcel Crok als eindredacteur, en ‘Sjoemelnatuur’ (2015, Stichting MW&B, SWNM).

Wetenschappelijke Fraude

In laatstgenoemde E-book ontmaskerden we met gegevens verkregen van het PBL/WOT-Natuur met beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een vorm van wetenschappelijke fraude, met grote gevolgen voor het natuurbeleid in NL en Europa.

De MSA-indicator voor ‘biodiversiteit’ van PBL is namelijk ontworpen als mist rond een verkooptruc. Hierover werden zowel Statenvragen als Kamervragen (Jacco Geurts CDA) gesteld.

Beide E-Books kunt U gratis opladen als pdf bij de Stichting MW&B.

Het Nieuwe Denken over Groen en Groei

In 2017 publiceerden we met een collectief wetenschapsjournalisten het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017, Marco Visscher & Ralf Bodelier eds), dat dit thema raakt.

Daarin verzorgde Rypke Zeilmaker het nieuwe denken over het thema ‘natuur’, naast de analyse van de ‘oude’ ideologie van het Ecologisme.

Die klimaatdisscussie was vanaf dag 1 in 1988 (*politieke lancering NL) vooral politiek en ideologisch, maar werd aan de oppervlakte met technische argumenten beslecht.

Op de rug van Klimaat rijdt een nieuw politiek systeem mee van technocratie, de logische consequentie van die politiek is Communisme langs kapitalistische weg.

Wetenschap fungeerde hier vaak als propaganda-middel, volgens het adagio van de Godfather van Spindoctoring Edward Bernays; ‘je gelooft me meer, wanneer ik mezelf ‘Doctor Bernays’ noem.

‘Duizenden dokters zeggen’… dat Lucky Strike sigaretten beter voor je longen zijn! Met ‘gecertificeerd onderzoek’! Wie bent U nog te twijfelen aan wat deze experts voorschrijven?

Op die wijze – met professionele PR-technieken- wordt vaak ook debat over democratische en menselijke grondrechten, de keuze ‘hoe te leven’ versmald tot een ‘discussie van experts’, domein-deskundigen onderlegd op 1 detail,  waarover U en ik geen bevoegdheid van spreken zouden hebben.

De huidige missie na 10 jaar ervaring in deze discussie en 4000 blogs voor Climategate.nl en sinds 2017 het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie Interessante Tijden, is om mensen te trainen om de ruimte tussen hun oren weer te heroveren op de propaganda van massamedia, politici en domeinexperts.

Door de ‘betovering’ van propaganda te herkennen en te doorbreken. Dat begint bij kennis en inzicht.

Daartoe gebruiken we de ‘Wildavsky-Methode’ (‘But is it True, Harvard University Press 1995) en het onderscheid in de 4 Niveaus Spraakverwarring.

Gezond motto, eeuwig actueel. Geen vrijheid zonder vorm van (geestelijke) strijd

Mijn soms confronterende werkwijze heeft al geleid tot gewelddadige arrestatie, op instigatie van Officier van Justitie Pieter van Rest.

Vandaar dat we naast ‘Bullshitdetector’ hier de titel ‘Gedachtenmisdadiger’ als geuzennaam dragen. We zijn bereid onze vrijheid met ons leven te verdedigen tegen de totalitaire tendensen van moderne technocratie.

Het oude Friese motto ‘Leaver Dea as Slaef’ is nog even actueel, mensen zijn nu en vroeger gelijk van aard. Wie dat niet wil zal niet alleen z’n leven verliezen maar ook zijn vrijheid.

Natuurfilosofie gestoeld op de christelijke traditie

De missie die we voor Interessante Tijden ontwikkelen als ‘Studiecentrum voor Natuurlijke Historie’ is didactisch van aard.

Het begrip ‘ecologie’ is te zeer politiek vervuild geraakt, als ware de natuur een ‘systeem’ in 3D dat met voldoende subsidie als smeerolie is te optimaliseren.

De ‘natuur’ is echter 4D, Ruimtetijd, een opvolging van gebeurtenissen die tot het heden leidde.  Het klassieke begrip ‘Natuurlijke Historie’ van Plinius de Oude dekt de lading dus beter.

De studie van de Menselijke Natuur, onveranderlijk en ons lot als sterfelijk wezen is daarom een onlosmakelijk thema, dat je zo op diepgravender wijze kunt bestuderen dan via de oppervlakkige en steeds beschamender wijze waarop mainstreammedia U en mij voor de gek houden met hun politieke agitatie en gepraat.

We hopen dus als studiecentrum, ‘De Abdij’, U een geestelijker en meer doortimmerd alternatief te bieden in woord en beeld, gestoeld op de christelijke traditie waarin ‘Het Woord’ (Logos) en De Natuur beide een vormende kracht zijn, als Ademtocht van God.